Jogu môže začať cvičiť každý a v každom veku. To je na joge úžasné. Na cvičenie jogy nie si nikdy starý ani mladý. Malé detičky cvičia jogu prirodzene. Niektoré ásany sú veľmi podobné pohybu batoliat. Napríklad ľah na brušku s dvihnutou hlavičkou v joge sa nazýva Nízka kobra - Bhujangasana.
My sa však zameriame na cvičenie v zrelom veku. Výskum jednoznačne poukazuje na prospešnosť cvičenia pre človeka v zrelom a v staršom veku. Podľa výskumu, prezentovaného Európskou kardiologickou spoločnosťou, je pohyb v zrelom a staršom veku rovnako prospešný pre dlhovekosť ako cvičenie v mladosti. Je to jednoznačné, že nikdy nie je neskoro. Úplne ideálne je, ak popri jogeRevit si občas zatancujeme a doplníme pohyb rýchlou chôdzou. Takto dosiahneme komplexný pohyb. Jedným z princípov cvičenia jogyRevit je uvedomovať si limity svojho tela a dobre sa cítiť v ásane. Pri cvičení jogyRevit je dôležité sa uvoľniť. Pri uvoľnených svaloch sa natiahnutie prehĺbi. Cvičením jogyRevit v zrelom a seniorskom veku zušľachťujeme svoje telo aj dušu.